Een slechte nacht achter de rug? Misschien komt het door de volle maan.

Geplaatst op:

Donker-maan

Al jarenlang bestaat het vermoeden dat de volle maan je slaap zou verstoren. Veel mensen, en misschien ook jij, beweren slechter te slapen wanneer de maan in volle glorie aan de hemel staat. Maar beïnvloedt de volle maan werkelijk je slaap? En zijn de maancyclus en de slaapcyclus communicerende vaten? Zo ja, waarom zou dat zo zijn?

Er zijn twee studies die het verband tussen slecht slapen en de volle maan bevestigen, namelijk een onderzoek uit het vakblad ‘Current Biology’ en een studie van de Universiteit Semmelweis. Het eerste onderzoek ging de slaappatronen van 33 vrijwilligers na die verschillende nachten doorbrachten in een slaaplabo. Wat bleek? Tijdens de volle maan vielen de vrijwilligers minder snel in slaap en sliepen ze ongeveer 20 minuten minder lang. Ook verklaarden ze zich suffer te voelen dan gewoonlijk. Zou dit toeval kunnen zijn?

De wetenschappers aan de Universiteit van Semmelweis legden anders wel dezelfde resultaten voor: de slaap laat tijdens de volle maan langer op zich wachten en als de slaap eindelijk komt, zou hij onrustig verlopen.

Nu twee studies het verband bevestigen, moeten wetenschappers ook wel naar een verklaring gezocht hebben? Inderdaad, en sommige wetenschappers claimen die te hebben gevonden. Zij beweren namelijk dat je lichaam over een interne maanklok beschikt, die vooral je voorouders goed konden gebruiken. De klok volgt de maat van de maan. Wanneer de volle maan dan zijn intrede maakt, verwittigt de interne maanklok je lichaam en bereidt je lichaam zich voor op potentiële aanvallen van roofdieren. De interne klok fungeerde dus als een doeltreffend beschermingsmechanisme, maar is nu een vervelende slaapverstoorder.

Maar… ook al spreken twee studies van een verband en bestaat er een plausibele verklaring, kan je de negatieve invloed van de volle maan op je slaapritme niet als een feit bestempelen. Dat komt omdat sommige onderzoeken de resultaten van de bovengenoemde studies betwisten, de argumentatie van die studies niet altijd even waterdicht is, en omdat de verklaring nog altijd pure speculatie is. Met andere woorden, elk statistisch bewijs ontbreekt.

Hoewel er geen gefundeerd wetenschappelijk bewijs bestaat, kan je het veelzeggend anekdotisch bewijs niet ontkennen. Ervaar je dus toch problemen tijdens het slapen bij de volle maan, kan je altijd deze tips raadplegen.